Penjelasan Tuntas Mengenai Masalah Zakat Profesi

PENJELASAN TUNTAS MENGENAI MASALAH ZAKAT PROFESI

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Zakat dikenakan pada objek tertentu yang telah dijelaskan oleh syariat. Objek zakat adalah materi yang terukur yang darinya muncul keuntungan atau aset. 

Objek zakat mal adalah harta. Dari harta tertentu yang ditentukan oleh syariat, apabila ia mempunyai hasil, maka wajib dibayar zakatnya ketika mencapai batas tertentu. Di antara harta yang ada zakatnya adalah harta dagangan, harta sebagian jenis pertanian, harta sebagian jenis ternak, harta temuan, harta pertambangan dan sebagainya. 

Tetapi tidak semua harta ada zakatnya, meskipun banyak sekali. Misalnya saja harta warisan atau hadiah, meskipun mencapai harga milyaran rupiah tetap tidak ada zakatnya. Harta warisan atau hadiah baru menjadi objek zakat apabila telah diubah menjadi harta yang wajib dizakati. Demikian juga aset seperti rumah dan tanah, meskipun banyak dan bernilai fantastis tetap tidak ada zakatnya, kecuali bila dijadikan objek perdagangan. 

Objek zakat fitrah adalah badan manusia.  Selama badannya masih menghasilkan kehidupan, maka wajib dizakati dengan zakat fitrah setahun sekali. Kehidupan adalah aset paling asasi dari manusia. 

Objek zakat profesi apa? Tidak ada. Profesi merupakan jasa dan jasa merupakan sesuatu yang abstrak, bukan materi sehingga tidak layak disebut objek. Satu-satunya materi yang layak disebut objek zakat dalam zakat profesi adalah badan manusia yang melakukan profesi tersebut. Akan tetapi zakat badan sudah ditentukan, yakni zakat fitrah. Karena itu maka hasil dari profesi tidak ada zakatnya meskipun banyak.

$ads={1}

Apabila harta hasil profesi yang dijadikan objek zakat, maka sama artinya dengan menjadikan nyaris seluruh harta sebagai objek zakat sebab harta menusia memang dia dapatkan dari profesinya. Tetapi tentu saja ini berkonsekuensi membatalkan semua ketentuan zakat mal sebab tidak perlu lagi ada pembedahan dan klasifikasi harta. Dengan nalar tersebut, zakat akan berubah menjadi pajak kekayaan, tetapi sudah jelas ada perbedaan antara keduanya. 

Di masa Rasulullah ada tidak profesi yang menghasilkan banyak harta? Tentu ada. Profesi sebagai pejabat negara, jenderal atau apalagi raja membuat seseorang mendapat banyak sekali harta. Apakah Rasulullah mewajibkan zakat pada profesi tersebut? Ternyata tidak. Artinya profesi bukanlah objek zakat menurut syariat.

Karena bukan objek zakat, maka profesi tidak mempunyai nishab (batasan wajib zakat). Yang biasanya dalam wacana zakat profesi dihitung seolah ada nishabnya adalah gaji/upah profesi. Ini tidak tepat sebab gaji/upah adalah hasil dari profesi, bukan profesi itu sendiri. Bedakan antara objek zakat dengan hasilnya. Padi di sawah misalnya, ia adalah objek zakat yang terukur dan menghasilkan keuntungan berupa uang di saat panen. Yang dihitung untuk nishab adalah jumlah padi itu sendiri, bukan uang hasil penjualannya.

Sedangkan profesi berbeda, ia tidak mempunyai nishab sebab bukan sebuah materi. Menghitung upah uang dari profesi sama saja dengan menghitung jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan padi di sawah atau penjualan ternak sapi. Ini jelas salah perhitungan.

Baca Juga :

Ringkasan Hukum Shalat Witir dalam Mazhab Syafi'i

Apabila yang salah perhitungan ini hendak dipaksakan juga, maka mau ikut batasan apa sebagai nishab? Tidak ada hadis yang menjelaskan batasan nishab bagi profesi (sebab memang bukan materi). Akhirnya para tokoh yang mewacanakan zakat profesi mengkiaskan dengan objek zakat lainnya, ini tentu memaksakan diri sebab dikiaskan pada yang mana pun akan ada celah perbedaannya sebab pada hakikatnya zakat mempunyai unsur ta'abbudi juga sehingga tidak bisa dikiaskan antara objek satu dengan objek lainnya. Coba saja ukur nominal harga nishab emas, sapi dan padi bila tidak percaya, tidak ada kesamaan yang logis padanya sebab memang ta'abbudi. 

$ads={2}

Karena problem di atas, maka sebanyak apa pun saya membaca wacana tentang zakat profesi, tetap saja hati sulit untuk mengiyakan. Apalagi alasan para tokoh yang mewacanakannya biasanya mentok di "pasal karet" yang bernama maqashid asy-syari'ah dan maslahah. Ini dasar yang tidak kuat untuk "mendosakan" orang karena tidak menzakati gajinya. Bagi saya pribadi lebih baik cukup digalakkan shadaqah yang memang menjadi pelengkap dari zakat. Kalau dianggap zakat, maka betapa banyak yang dianggap berdosa. 

Meskipun saya tidak sepakat pada wacana zakat profesi, tetapi saya suka spiritnya. Akhirnya saya pernah menandatangani formulir persetujuan potong gaji 2,5 persen dalam rangka zakat profesi itu. Dalam hati saya  ada suara yang mempertanyakan validitas argumen yang memunculkan angka 2,5 persen tersebut. Tetapi selanjutnya muncul suara lainnya, ah masa bodo lah wong niatnya membantu orang, iyain saja deh. 

Oleh : Kyai Abul Wahab ( Peneliti di Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur dan Pengurus Wilayah LBM Jawa Timur )

Demikian artikel " Penjelasan Tuntas Mengenai Masalah Zakat Profesi  "

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close