Kisah Imam Sufyan Bin 'Uyainah r.a : Kunikahi Dia Karena AgamanyaKisah Imam Sufyan Bin 'Uyainah r.a : Kunikahi Dia Karena Agamanya

Yahya bin Yahya an-Naisaburi menceritakan: "Suatu hari, ada seorang lelaki mendatangi Imam Sufyan bin 'Uyainah r.a dengan berkata : ’Wahai Abu Muhammad (kunyah/gelaran Imam Sufyan)! Aku ingin mengadukan kepadamu tentang keadaan isteriku. Aku menjadi lelaki yang paling hina dimatanya”.

Maka Imam Sufyan menggeleng-gelengkan kepalanya kehairanan dan kemudian berujar: "Mungkin, keadaan itu muncul kerana engkau menikahinya untuk meraih kehormatan?”

Lelaki itu pun mengakuinya: "Ya, betul wahai Abu Muhammad”.

Imam Sufyan lalu berpesan: "Barang siapa pergi kerana mencari kehormatan, nescaya akan diuji dengan kehinaan.

Barangsiapa mengerjakan sesuatu lantaran dorongan harta, nescaya akan diuji dengan kefakiran. Barangsiapa

mengerjakan sesuatu kerana dorongan agama, nescaya Allah akan menghimpun kehormatan dan harta bersama agamanya”.

Lalu, Imam Sufyan mula bercerita:
"Kami adalah empat bersaudara, Muhammad, Imran, Ibrahim, dan aku sendiri. Muhammad adalah abang sulung., Imran anak bongsu. Sedangkan aku berada di tengah-tengah.

Tatkala Muhammad ingin menikah, ia menginginkan kemuliaan nasab. Maka ia menikahi wanita yang lebih tinggi kedudukannya. Kemudian Allah mengujinya dengan kehinaan.

Sedangkan Imran, (saat menikah) ingin mendapatkan harta. Maka ia menikahi wanita yang lebih kaya dari dirinya. Allah kemudian mengujinya dengan kemiskinan. Keluarga wanita mengambil seluruh yang dimilikinya, tidak menyisakan sedikitpun.

Aku pun merenungkan nasib keduanya. Sampai akhirnya Ma’mar bin Rasyid datang menghampiriku. Aku pun berbincang dengannya. Aku ceritakan kepadanya peristiwa yang menimpa para saudaraku. Ia mengingatkanku dengan hadis Yahya bin Ja’daj dan hadits Aisyah r.a

Hadis Yahya bin Ja’dah yang dimaksudkan, iaitu sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam:
”Wanita dinikahi kerana empat perkara: Kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Carilah wanita yang beragama, nescaya kamu akan beruntung”.

Sedangkan hadis Aisyah r.a, Nabi shallallahu alaIhi wa sallam bersabda:
"Wanita yang paling besar berkatnya adalah wanita yang paling ringan beban pembiayaannya”

Maka, aku memutuskan untuk memilih bagi diriku (wanita yang) memiliki agama dan beban yang ringan untuk mengikuti sunnah Rasulullah shallallahu alahi wa sallam. Allah menghimpunkan bagiku kehormatan dan limpahan harta dengan sebab agamanya”.

Rujukan: Tahdzibul Kamal Fi Asmai ar-Rijal (3/223-228) karya Imam al-Hafiz Jamaluddin Abul Hajjaj Yusuf al-Mizzi r.a.

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholi 'ala sayidina muhammad nabiyil umiyi wa "alihi wa shohbihi a salim


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close