Penting Untuk Dibaca Agar Pola Pikir Kita Lurus


PENTING UNTUK DIBACA AGAR POLA PIKIR KITA LURUS 

Syekh `Esham Anas hafizhahullah mengajarkan bagaimana kita membuat identitas khusus diri sebagai seorang pribadi muslim modern yang menjadi bagian dari alam, bekerjasama dengan pihak lain tanpa keluar dari keyakinan & kepribadiannya..

Syekh mencontohkan identitas diri beliau bagaikan hidup dalam lingkaran keberpihakan yang tidak bertentangan dengan satu sama lain:

الدائرة الكبرى الخارجية : أنا مخلوق (متحيز لمخلوقيتى ﻻ أريد أن أكون إلها وﻻ نصف إله ، معترف بخالقى أحب كل مخلوقاته ﻷنها جميعا صنعة الخالق متواصل مع كل المخلوقات ﻻ أتقاطع معها).
الدائرة الثانية اﻷصغر: أنا إنسان (أحب كل إنسان ﻹنسانيته وأقدمه بمجرد إنسانيته على سائر المخلوقات بتكريم الخالق له).
الدائرة الثالثة اﻷصغر: أنا متدين (أحترم كل اﻷديان).
الدائرة الرابعة اﻷصغر: أنا مسلم (وإسﻻمى ﻻ يعارض إنسانيتى وﻻ احترامى لديانات اﻵخرين. وإسﻻمى شطر هويتى).
الدائرة الخامسة اﻷصغر: أنا عربى (وعربيتى شطر هوبتى الثانى).
الدائرة السادسة: أنا مصرى (ووطنيتى جزء من هويتى وحب اﻷوطان من اﻹيمان).
الدائرة السابعة: أنا أزهرى (سنى العقيدة / مذهبى الفقه / صوفى المشرب).
الدائرة الثامنة: أنا أشعرى أنا شافعى أنا نقشبندى.
مركز الدائرة: عصام أنس الزفتاوى اﻷشعرى الشافعى النقشبندى.
هذه أسميها دوائر التحيزات غير المتعارضة بل متداخلة وكل دائرة أصغر هى جزء من الدائرة اﻷكبر وكل للدائرة اﻷصغر منها.

Lingkaran paling besar: Aku seorang makhluk (yang diciptakan), aku mengakui kemakhlukanku; jadi ku tidak ingin jadi tuhan dan tidak mensifati tuhan, ku mengakui Sang Penciptaku, ku pun mencintai semua ciptaan-Nya dan berhubungan dengan mereka secara baik.

Lingkaran kedua yang lebih kecil: Aku manusia; ku mencintai semua umat manusia & mengutamakan kemanusian karena Allah telah memuliakan mereka.

Lingkaran ke-3: Aku beragama; ku menghormati semua agama.

Lingkaran ke-4: Aku muslim; keislamanku tidak bertentangan dengan kemanusia & penghormatan terhadap agama-agama orang lain, dan keislamanku merupakan separo dari identitasku.

Lingkaran ke-5: Aku orang arab; dan kearabanku merupakan separo dari identitasku.

Lingkaran ke-6: Aku orang Mesir; kebangsaanku merupakan bagian dari identitasku; mencintai negara merupakan bagai dari iman.

Lingkaran ke-7: Aku Azhari; berakidah sunni, bermadzhab fiqh & beraliran tasawwuf.

Lingkaran ke-8; Aku asy`ari, bermadzhab fiqh asy-Syafi`i, dan mengikuti thariqat an-Naqsyabandi.

Lingkaran ke-9: Esham Anas az-Ziftaawii al-Asy`ari asy-Syafi`i an-Naqsyabandi.

Data diri tidak ada pertentangan dengan pihak manapun..

Syekh pun menasehati:
كل إنسان ﻻ بد أن يضع لنفسه دوائر التحيز الخاصة به وبنظمها بهذه الصورة حتى تنتظم حياته كلها بدون أى تناقض فكرى وﻻ اضطراب سلوكى وﻻ قلق نفسى.
Setiap orang membuat lingkaran keberpihakan khusus dirinya seperti ini agar kehidupannya teratur, tanpa ada pertentangan dalam pemikiran, penyimpangan perilaku & kekhawatiran jiwa.

Dengan lingkaran ini kita dapat berbagai keuntungan: 
أنا بهذه الدوائر أستمتع بحياتى بإنسانيتى بحبى للكون كله ناطقه وصامته بحبى للبشر والناس كلهم بحبى لدينى لعروبتى لمصريتى ﻷزهريتى لعقيدتى لمذهبيتى لتصوفى ﻷشعريتى لشافعيتى لنقشبنديتى.
أنا بهذه الصورة متسق مع الكون مع الناس مع اﻷديان مع اﻷوطان مع كل المذاهب مع كل الطرق .
Aku menikmati hidupku, kemanusianku, kecintaanku pada:
- semua makhluk,
- seluruh manusia
- agamaku, 
- kearabanku,
- kemesiranku,
- keazharanku; aqidah, madzhab fiqh & tasawwufku
- keasy`arian, kesyafi`an & naqsyabandianku.

Denan gambaran ini aku bekerjasama dengan alam semesta, manusia, berbagai agama, berbagai negara, semua madzhab & semua thariqat tasawwuf.

Jadi:
أنا أحب كل من دخل فى هذه الدوائر. حتى الملحد إذا خرج من دائرة اﻷديان اشترك معى فى دائرة اﻹنسان. سأحترمه ﻹنسانيته وسأكره منه إلحاده. وأتعجب لتناقضه مع نفسه التى لم يخلقها فكيف يلحد بمن خلقها.

Aku mencintai semua yang masuk dalam lingkaran ini, bahkan atheis pun; meskipun dia keluar dari lingkaran agama, tapi dia bersamaku dalam lingkaran kemanusian; maka ku menghormatinya sebagai manusia dan ku membenci keatheisannya, dan tentu saja ku heran terhadap pertentangannya dengan dirinya sendiri yang tidak diciptakanya sendiri, lalu bagaimana dia mengingkari Yang telah Menciptakannya.

Saran Syekh Eshah hafizhahullah: 
رتبوا تحيزاتكم ونظموها وأحبوها وﻻ تستحيوا منها اﻹنسان حيوان متحيز. وتحيزاتك ليست عورة تستحى منها.

Rapikan keberpihakan kalian, cintai & jangan malu; karena manusia merupakan makhluk hidup yang berpihak, dan keberpihakan itu bukanlah sebuah keburukan yang membuat malu.

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholii 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim
   
Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close