Biografi dan Karya Syaikh Dr. Mustafa al Khin

BIOGRAFI DAN KARYA SYAIKH DR. MUSTAFA AL KHIN

RUMAH-MUSLIMIN.COM - Saya sangat mengagumi almarhum Syeikh Hassan Habanake, ulama terkenal Damaskus, yang banyak sekali menelurkan ulama-ulama besar Syam seperti Dr. Muhammad Said Ramadhan alBouthi, Syeikh Husain alKhattab, Syeikh Kuraim Rajih, Syeikh Dr. Wahbah Zuhaili, Syeikh Dr. Abdurahman Habanake (putranya), Syeikh Dr. Musthafa alBugha dan banyak lagi masyayikh yang terkenal hasil gemblengan alMurabbi Syeikh Habannake.

Kali ini kita akan menengok sejenak sosok Syeikh Musthafa alKhin salah satu ulama, pakar ilmu ushul fikih dan fikih kontemporer, satu diantara murid-murid terkenal Syeikh Habannake. 

Almarhum Syeikh Musthafa Said al-Khin lahir di Damaskus pada tahun 1923. Beliau tumbuh di lingkungan keluarga terhormat dan taat agama. Pada usia delapan tahun beliau masuk di alkuttab (pesantren kecil) dan madrasah ibtidaiyah di lingkungannya. 

$ads={1}

Kemudian beliau didaftarkan di ma’had al-Taujih al-Islami di kawasan alMidan yang didirikan oleh Syeikh Hasan Habannake dimana beliau dan murid-murid yang lain mendapat bimbingan dari para masyayikh di ma’had tersebut. hal yang menonjol, saat masih remaja, ia telah diberi mandat untuk mengajar di ma’had tersebut. 

Selanjutnya selain berguru dengan Syeikh Hasan Habannake, ia juga berguru dengan para ulama kenamaan di zamannya seperti Syeikh Ali Daqqar, Syeikh Muhammad Amin Sweid, Syeikh Ibrahim al-Ghulayni, Syeikh Abul Hasan al-Nadwi (saat berada di Kairo) dan masyayikh lainnya. 

Pada tahun 1949 beliau nyantri ke Kairo untuk menuntut ilmu di al-Azhar dan meraih S1, Lalu beliau kembali ke Suriah dan mengajar di sejumlah SMA agama di kota Damaskus dan Aleppo. Saat itu ia juga berkontribusi menulis buku-buku kurikulum keagamaan dan menjadi anggota komite ujian, dan terus pada posisi itu hingga beliau memperoleh gelar doctoral, Strata 3 pada tahun 1971. 

Kemudian dari tahun 1955-1962 beliau mengajar di Fakultas Syariah Univ. Damaskus, selanjutnya dari tahun 1962 s/d 1966 beliau menganjar di Universitas al-Imam Muhammad bin Saud di Riyadh, Saudi Arabia. 

Saat al-Azhar mengeluarkan edaran yang berisikan kebolehan para lulusan al-Azhar yang mengajar di univesitas lebih dari 5 tahun dapat mengajukan langsung program doktoral, beliau langsung mendaftar dengan disertasi berjudul “Atsar al-Ikihtilaf fi alQawaaid al-Ushuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fuqaha” dibawah promotor Dr. Musthafa Abdul Ghani Abdul Khaliq, dengan predikat cumlaude pada tahun 1971.

Selanjutnya Dr. Al-Khin kembali mengajar di Fak. Syariah Univ. Damaskus dan menjadi ketua Bidang Akidah pada Fakultas tersebut, selain itu beliau juga sebagai dosen pada Fakultas Tarbiyah universitas yang sama hingga beliau pension pada tahun 1983. 

Lalu beliau kembali mengajar di Fakultas Syariah universitas al-Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah, juga sebagai dosen pada fakultas Tarbiyah putri, serta menjadi anggota Dewan Kurator pada universitas al-Imam Muhammad bin Saud hingga tahun 1992. Dalam masa itu beliau seringkali menjadi promotor disertasi S2 dan S3.

Kemudian beliau kembali lagi ke Damaskus dan mengajar pada program S2 di universitas Om Durman Sudan, cabang Syeikh Ahmad Kuftaro Damaskus dan kuliah syariat takhassus di Ma’had alFath al-Islami Damaskus.

Beberapa tahun kemudian, tepat pada hari Jum’at 1 Februari 2008 dalam usia 85 tahun beliau dipanggil Allah swt dan dishalatkan di masjid alHasan Habanake (masjid guru almarhum), kawasan Midan Damaskus. Dengan penuh duka mayoritas warga Damaskus menyalati dan mengiringi almarhum ke tempat istirahatnya yang terakhir. Rahimallohu Syeikhana Mushtafa alKhin rahmatan wasi’atan, yang masa hidupnya, semuanya didedikasikan di ladang dakwah di jalan Allah.

$ads={2}

Diantara karya-karya beliau :  

- Atsar al-Ikihtilaf fi alQawaid al-Ushuliyah fi al-Ikhtilaf al-Fuqaha, 

- Abdullah bin Abbas, Hibr al-Ummah wa Turjuman al-Qur’an.

- Dirasah Tarikhiyah li alFiqih wa Ushulihi, wa al-Ittijahaat allati Zaharat Fiihima.

- Al-Hassan bin Yasar al-Bashri al-Hakim al-Wa’iz wa az-Zahid al-Alim,

- Al-Adillah al-Syar’iyah wa mawaqif al-Fuqaha min al-Ihtijaj biha. 

- Abhats hawla Ushul Fiqih al-Islami (Tarikhuhu wa thathawwuruhu).

- Al-Kaafi wa al-Wafi fi Ushul al-Fiqih al-Islami 

- Al-Fiqih al-Manhaji ala Mazhab al-Imam al-Syafifi, bersama Dr. Musthafa al-Bugha dan Syeikh Ali Syurbaji  

- Nuzhat al-Muttaqiin Syarh Riyadh al-Shalihin bersama Dr. Musthafa alBugha dll

- Al-Aqidah al-Islamiyah (Arkanuha-Haqaiquha-Mufsidatuha) bersama Syeikh Muhyiddin Mistu, selain itu juga terdapat sejumlah kitab-kitab tahkikan beliau bersama.

Dalam cover buku-bukunya, saya sering temukan tulisan nama beliau tertulis Musthafa al-Khan terkadang Musthafa al-Khin. Dalam suatu kesempatan sewaktu mengaji di rumah beliau, kami konfirmasikan langsung ke beliau, sebenarnya yang betul Musthafa al-Khan atau al-Khin?

Sambil tertawa beliau menjawab,”Tidak masalah, alKhin atau alKhan. Salah satu buku saya dijadikan buku mata kuliah wajib di salah satu universitas Islam di India, tertulis pada buku itu penulisnya Dr. Musthafa alJin, bukan alKhan atau alKhin, bukan harakat fathah atau kasrah pada huruf Kha, tetapi huruf kha telah berubah menjadi huruf Jim sehingga menjadi Dr. Musthafa al-Jin.” 

Mendengar itu, meledak tawa kami semua. Beliau terkadang humoris, tapi itu yang menambah kenyamanan dan kedekatan antara guru dan murid.  [DAT 06 06 2021]

Oleh: Ustadz Amiruddin Thamrin

Demikian Artikel " Biografi dan Karya Syaikh Dr. Mustafa al Khin "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close