Hukum Menempati kuburan yang sudah diwasiatkan di dalam Islam


HUKUM MENEMPATI KUBURAN YANG SUDAH DIWASIATKAN DI DALAM ISLAM

Deskripsi

Nama: Jamaluddin

Pp. Almuhajirin 2 Tambak beras

Sebelum meninggal ibu zainab berwasiat kepada anak2nya kalau sudah meninggal agar dimakamkan di sanding makam suaminya yang ada di TPU setempat, Setelah ibu zainab meninggal lalu anak-anaknya memenuhi wasiatnya dan menggalikan kuburan disanding suami ibu zainab,

Pada saat bersamaan ada tetangga ibu zainab yang juga meninggal dunia dan digalikan kuburan yang agak dekat dengan ibu zainab, lalu tetangganya dikubur lebih dahulu dari ibu zainab, namun Anehnya kuburan yang dipakek adalah kuburan yang digalikan untuk ibu zainab.

$ads={1}

Pertanyaan

Apakah boleh membongkar kuburan tetangganya ibu zainab untuk diganti dengan ibu zainab?

Jawaban 

Apabila seseorang berwasiat di kubur di tempat tertentu baik tanah miliknya atau umum maka wajib di kebumikan di situ dan haram bagi orang lain di kubur di tempat wasiatnya. Namun apabila sudah terlanjur orang lain di kuburkan di tempat wasiatnya maka tidak boleh di bongkar untuk di keluarkan dari kuburnya.

- Wasiat di kubur di tempat tertentu menurut Imam Qoffal hukum melaksanakan wasiat tsb adalah sunnah bukan wajib

- Hukum asal membongkar kuburan untuk di pindahkan ataupun dengan maksud lain adalah haram menurut madzhab Hanafiyah haram muthlaq sedangkan menurut madzhab Syafiiyyah kecuali ada dhorurot seperti di kubur belum di mandikan, di kubur dengan kain ghosob atau di tanah ghosob dll berbeda dengan madzhab Malikiyyah hukumnya boleh dengan sarat :

1. Tubuh jenazah tidak membusuk sampai mengalirkan air

2. Tidak merusak kehormatan jenazah

3. Adanya maslahah seperti supaya tidak terbawa air laut, di makan hewan buas dll.

Dan madzhab Hanabilah lebih longgar memperbolehkan memindah jenazah setelah di kubur dengan tujuan yang benar menurut syariat seperti mengubur di tempat yang lebih baik dari kuburan lamanya, di dekatkan dengan makam orang sholih dll

$ads={2}

Referensi

نهاية المحتاج ج ٣ ص ٢٩

*(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﺣﻴﺎ) ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺣﻖ ﺑﻪ، ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﻭاﺳﺘﺜﻨﻰ ﺇﻟﺦ، ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺹ ﺑﺎﻟﺪﻓﻦ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻭﺟﺐ ﺩﻓﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﻣﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻣﺴﺒﻠﺔ، ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﺇﻟﺦ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ اﻟﺪﻓﻦ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ اﻟﺪﻓﻦ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪﻩ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﺫا ﺗﻌﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﺑﺎﻟﺪﻓﻦ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻴﺖ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻧﺒﺸﻪ*

الفقه الاسلامي وادلته. ج2 ص530

ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻦ: ﻟﻠﻔﻘﻬﺎء ﺭﺃﻳﺎﻥ: ﺭﺃﻱ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﺭﺃﻱ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺑﻌﺪﻣ اﻟﺠﻮاﺯ ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ، ﻭﻋﺪﻡ اﻟﺠﻮاﺯ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻵﺗﻲ (¬1):

ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ: ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻟﺒﺪﻭ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻨﻔﺠﺮ ﺣﺎﻝ ﻧﻘﻞﻫ، ﻭﺃﻻ ﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﺮﻣﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻛﺄﻥ ﻳﺨﺎﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﻛﻠﻪ اﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ اﻟﺴﺒﻊ، ﺃﻭ ﺗﺮﺟﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﺇﻟﻴﻪ، ﺃﻭ ﻟﻴﺪﻓﻦ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻠﻪ، ﺃﻭ ﻷﺟﻞ ﻗﺮﺏ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﻫﻠﻪ.

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﻳﺠﻮﺯ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻴﺖ ﻟﻐﺮﺽ ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺪﻓﻨﻪ ﻓﻲ ﺑﻘﻌﺔﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﺩﻓﻦ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ، ﺇﻻ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﺇﺫا ﺩﻓﻦ ﺑﻤﺼﺮﻋﻪ، ﻓﻼ ﻳﻧﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﻐﻴﺮﻩ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﻨﻪ ﺭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﺪﺑﺎ؛ ﻷﻥ ﺩﻓﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻋﻪ (ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺘﻠﻪ) ﺳﻨﺔ، ﻓﻘﺪ ﺃﻣﺮ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻘﺘﻠﻰ ﺃﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻭا ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﺭﻋﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻧﻮا ﻧﻘﻞﻭا ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ (¬2).

ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﻧﺒﺶ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﻌﺪ ﺩﻓﻨﻪ ﻟﻞﻧﻘﻞ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﺣﺮاﻡ ﺇﻻ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺑﺄﻥ ﺩﻓﻦ ﺑﻼ ﻏﺴﻞ ﻭﻻ ﺗﻴﻤﻢ. ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺃﻭ ﺛﻮﺏ ﻣﻐﺼﻮﺑﻴﻦ، ﻭﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻝ، ﺃﻭ ﺩﻓﻦ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻘﺒﻠﺔ، ﻻ ﻟﻠﺘﻜﻔﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ؛ ﻷﻥ ﻏﺮﺽ اﻟﺘﻜﻔﻴﻦ اﻟﺴﺘﺮ، ﻭﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺏ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﺒﺶ ﻣﻦ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺘﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﺑﻨﺖ.

كشفة السجا في شرح سفينة النجا (ص: 255)

(فصل): فيما يوجب نبش الميت (ينبش الميت) أي يكشف القبر الذي فيه الميت (لأربع خصال) بل لأكثر من ذلك أحدها (للغسل) أي أو للتيمم فيجب نبشه تداركاً للطهر الواجب (إذا لم يتغير) أي ما لم ينتن بخلاف ما لو دفن بلا كفن أو في حرير فلا ينبش. (و) ثانيها: (لتوجيهه إلى القبلة) أي فيجب نبشه إذا لم يتغير أيضاً ليتوجه إلى القبلة قال الشوبري فرع: إذا دفن مستلقياً ووجهه للقبلة بأن كانت رجلاه إليها ونبش ما لم يتغير وهو المعتمد خلافاً لما في متن الروض وشرحه انتهى.

(و) ثالثها: (للمال إذا دفن معه) أي أو وقع فيه مال خاتم أو غيره فيجب نبشه وإن تغير لأخذه سواء أطلبه مالكه أم لا، ومثله ما لو دفن في مغصوب من أرض أو ثوب ووجد ما يدفن أو يكفن فيه الميت فيجب نبشه وإن تغير ليرد كل لصاحبه ما لم يرض ببقائه أي إذا طلب مالكه وإلا فلا، ولو بلع مالاً لنفسه ومات لم ينبش أو مال غيره وطلبه مالكه نبش وشق جوفه وأخرجه منه ورد لصاحبه إلا إذا ضمنه الورثة فلا يشق حينئذٍ على المعتمد، والفرق بين مسألة الابتلاع والوقوع أن الابتلاع في شقه هتك حرمة الميت ولا كذلك الوقوع. (و) رابعها : (للمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته) بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيجب النبش تداركاً للواجب لأنه يجب شق جوفها قبل الدفن، فإن لم ترج حياته بقول القوابل حرم الشق لكن تخرج من القبر ويؤخر الدفن حتى يموت، ومن الغلط أن يقال يوضع نحو حجر على بطنها ليموت فإن فيه قتلاً للجنين، وينبش أيضاً إن لحق الأرض بعد الدفن سيل أو نداوة لينقل، وينبش أيضاً إذا احتيج لمشاهدته للتعليق على صفة فيه بأن قال: إن ولدت ذكراً أنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين فولدت ميتاً ودفن ولم يعلم أو لكون القائف وهو من يتبع الأثر يلحقه بأحد المتنازعين فيه، وينبش أيضاً الكافر إذا دفن بالحرم.

نهاية الزين شرح قرة العين ج 1 ص 295 

(و) لا يجوز نبش القبر بعد دفن الميت وقبل البلى عند أهل الخبرة بتلك الأرض للنقل ولو لنحو مكة أو غيره، كالصلاة عليه وتكفينه إلا لواحد من خمسة: الأوّل: ما إذا دفن بلا غسل ولا تيمم بشرطه وهو ممن يجب غسله فحينئذ (نبش) وجوباً (لغسل) تداركاً للطهر الواجب ما لم يتغير ثم يصلى عليه. الثاني: ما إذا دفن بأرض أو ثوب مغصوبين وطالب بهما مالكهما فيجب نبشه وإن تغير إذا وجد ما يكفن فيه غير الثوب المغصوب، وإلا فلا يجوز. الثالث: ما إذا وقع في القبر مال وإن قلّ كخاتم وطلبه مالكه فيجب النبش وإن تغير. الرابع: ما لو بلع مالاً لغيره وطلبه مالكه ولم يضمن مثله أو قيمته أحد من الورثة أو غيرهم ينبش ويشقّ جوفه ويخرج منه ويردّ لصاحبه. الخامس: إذا دفن لغير القبلة يجب نبشه ويوجه للقبلة ما لم يتغير، أما بعد البلى فإن مضت مدّة قال فيها أهل الخبرة بتلك الأرض: إن الميت لم يبق له أثر فيجوز نبش القبر ودفن غيره فيه، ومن ذلك يعلم حرمة اتخاذ الفساقي المعروفة لوجهين: البناء في الأرض المسبلة، والتحجير على البقعة.

 [النجم الوهاج في شرح المنهاج ,3/60]

وقال مالك: إن كان الموصى له ممن يرجى دعاؤه أكثر من القريب .. قدمت الوصية.

 *وإذا أوصى أن يدفن في المقبرة الفلانية .. أفتى القفال بأنه كما لو أوصى أن يصلي عليه فلان .. لا يلزم الورثة امتثال ذلك لكن يستحب.*

المجموع ج ٥ ص ٢٧٣

وَيجوز نبش القبر إذا بلي الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه

Sumber: NGAJI KITAB

Demikian Artikel " Hukum Menempati kuburan yang sudah diwasiatkan di dalam Islam "

Semoga Bermanfaat

Wallahu a'lam Bishowab

Allahuma sholli 'alaa sayyidina muhammad wa 'alaa aalihi wa shohbihi wa salim

- Media Dakwah Ahlusunnah Wal Jama'ah -

Redaksi

Rumah Muslimin Grup adalah Media Dakwah Ahlusunnah Wal jama'ah yang berdiri pada pertengahan tahun 2017 Bermazhab Syafi'i dan berakidah Asyariyyah. Bagi sobat rumah-muslimin yang suka menulis, yuk kirimkan tulisannya ke email kami di dakwahislamiyah93@gmail.com

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama
close